Dokumentace WEB API

UPOZORNĚNÍ: jedná se o základní modul API, který může být doplněn o další údaje dle potřeb vaší společnosti - v případě dotazů nás prosím kontaktujte zde.

Metody WEB API pro čtení dat:

Tyto metody umožňují zjistit informace o spisech subjektu se zadaným IČ nebo RČ.
Klikněte na název metody pro zobrazení její popisu.

POST /api/getevents vrací spisy a jejich události pro subjekt se zadaným IČ nebo RČ

Request URL:

https://www.isir.info/api/getevents

Request parametry:

username
uživatelské jméno

password
heslo k uživatelskému účtu


IČ hledaného subjektu


RČ hledaného subjektu. Je-li vyplňeno IČ současně s RČ hledá se subjekt, ktorý vyhovuje oběma.

Response:

odpověď ve formátu XML:

POST /api/getsubjects vrací spisy (bez událostí) se zadaným IČ nebo RČ

Request URL:

https://www.isir.info/api/getsubjects

Request parametry:

username
uživatelské jméno

password
heslo k uživatelskému účtu


IČ hledaného subjektu


RČ hledaného subjektu. Je-li vyplňeno IČ současně s RČ hledá se subjekt, ktorý vyhovuje oběma.

Response:

odpověď ve formátu XML:

POST /api/hasrecord zjistí zda má subjekt se zadaným IČ nebo RČ záznam v ISIR

Request URL:

https://www.isir.info/api/hasrecord

Request parametry:

username
uživatelské jméno

password
heslo k uživatelskému účtu


IČ hledaného subjektu


RČ hledaného subjektu. Je-li vyplňeno IČ současně s RČ hledá se subjekt, ktorý vyhovuje oběma.

Response:

odpověď ve formátu XML:

 

Metody WEB API pro zápis dat:

Tyto metody umožňují zapisovat (importovat nebo mazat) sledované subjekty do uživatelského účtu.
Klikněte na název metody pro zobrazení její popisu.

POST /api/deletesubject odstraní subjekt ze sledovaných subjektů

Request URL:

https://www.isir.info/api/deletesubject

Request parametry:

username
uživatelské jméno

password
heslo k uživatelskému účtu


IČ sledovaného subjektu, který má být smazán


RČ sledovaného subjektu, který má být smazán. Je-li vyplňeno IČ současně s RČ hledá se subjekt, ktorý vyhovuje oběma.

Response:

odpověď ve formátu XML:

POST /api/importsubjects importuje sledované subjekty do uživatelského účtu

Request URL:

https://www.isir.info/api/importsubjects

Request parametry:

username
uživatelské jméno

password
heslo k uživatelskému účtu

subjects
seznam importovaných subjeků ve formátu XML:

Response:

odpověď ve formátu XML:

validní import

import s validačními chybami