PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů: Prowia system s.r.o., se sídlem: U Staré elektrárny 291/11, Ostrava, PSČ 710 00, IČ: 28607414, zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 34253, web: www.isir.info, e-mail: info@prowia.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“). 

PREAMBULE

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů uživatele předávaných společnosti v rámci uzavření a realizace smlouvy a dále podmínky zpracování údajů předaných společnosti návštěvníky webu za účelem vyřízení jejich dotazů či podmětů. Nevztahují se na zpracování osobních údajů na základě udělení souhlasu.


I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY (SMLOUVY)

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci uzavření smlouvy, zpracováváme je za následujících podmínek. 

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: uzavření smlouvy, její realizace, plnění smluvních povinností (v rámci rámcové smlouvy); právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 2 roky po ukončení smlouvy.

(b) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.

(c) účel: přímý marketing - zasílání nabídek a novinek o poskytovaných službách, oznamování slevových akcí, pořádání seminářů apod. (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 2 roky od ukončení smlouvy.

d) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy, spory o náhradu škody, a jiné související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: po dobu 5 let od ukončení smlouvy.

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) - zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (naleznete je ZDE) použijte tuto adresu info@prowia.cz.

6. Zpracování osobních údajů osob vložených do softwaru se řídí samostatnou Smlouvou o zpracování osobních údajů.

 

II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ/PODNĚTŮ

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakty ZDE) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se nabízených služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: plnění smlouvy (zahrnuje jednání o uzavření smlouvy) (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu o služby společnosti; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,

b) účel: obesílání tazatelů nabídkami a novinkami o nabízených službách, oznamování slevových akcí, pořádání seminářů apod. - zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok,

c) účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok.

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

4. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit dle čl. III ZDE nám pište zde: info@prowia.cz.

5. Pokud si na základě korespondence s námi objednáte naše služby, vaše údaje budou zpracovány za podmínek uvedených v předchozím článku I. ZDE.

 

III. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@rejstriky.info. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.