Přihlašování pohledávek

Zjistili jste insolvenci Vašeho dlužníka? Je potřeba přihlásit pohledávku do jeho insolvenčního řízení ve lhůtě určené soudem, tak aby nezaniklo právo na uspokojení pohledávky.

Nabízíme Vám přihlášení pohledávky odborným administrátorem. Cena za on-line vypracování přihlášky činí v případě jednoduché a podložené pohledávky 1490,- Kč + DPH. U komplikovanějších případů sdělujeme cenu vždy předem. Součástí je bezplatná telefonická konzultace. Vyžadujete-li předchozí právní stanovisko advokáta či zastupování v insolvenčním řízení, zajistí ho na vyžádání spolupracující advokátní kancelář Jakovidis Klega Partners (www.advokatova.cz).

Označíte-li níže svého dlužníka, budeme Vás do dvou dnů nezávazně kontaktovat s nabídkou přihlášení pohledávky do insolvence a podrobnějšími informacemi k průběhu.

 

Info o dlužníkovi

Upozornění: zadáte-li pouze jméno a příjmení fyzické osoby, je nezbytné uvést také obec nebo datum narození.

Kontakt na Vás

Údaje označené * je nutné vyplnit