Právní info

informace o insolvenci osob a společností zpřístupněné na těchto stránkách jsou převzaty z Insolvenčního rejstříku provozovaného Ministerstvem spravedlnosti. Provozovatel těchto stránek není původcem ani zpracovatelem těchto dat, neodpovídá tedy žádným způsobem za správnost jejich obsahu a nemá možnost případné chyby odstranit. Data přebíráme jako již zveřejněná. Za účelem jejich odstranění prosím kontaktujte příslušný insolvenční soud (krajský soud), který údaje do Insolvenčního rejstříku vložil. Dojde-li k odstranění chyby v Insolvenčním rejstříku, automaticky bude tímto odstraněna rovněž v naší aplikaci.

Výše uvedené platí rovněž ve vztahu k informacím o plátcích DPH, jež zveřejňuje Ministerstvo financí, a k informacím o likvidaci společností, jež zveřejňují rejstříkové (krajské) soudy.

Děkujeme za pochopení.

Prowia system s.r.o.